Category Archive for "Social Marketing"

Nowe przyciski na Facebooku – dostępne od dzisiaj

lt. 25 2016

“Lubię to” już nie wystarcza użytkownikom Facebooka. Już od lat toczyły się dyskusje czy Facebook nie powinien dodać przycisku “Nie Lubię”. W…